Våra ledord

Helhet

Helheten är och har alltid varit viktig för oss. Vi tar ett 360-graders grepp runt cyklingen och ser till alla aspekter av det. Vi vet att det mentala spelar en otroligt viktig roll i vårt cyklande och vi vet att vår fysiska förmåga och våra fysiska förutsättningar är lika viktiga!

Men det slutar inte där! Lika viktig är cykeln, hur den är inställd och anpassad efter dig och din åkning, och hur du cyklar!

Det är det som är Back 2 Basic Riding! Skills, Mind, Body, Bike. 360 grader, ett helhetskoncept helt enkelt!


Hållbarhet

Det ligger oändligt mycket i ordet hållbarhet för oss! Vi vill skapa en hållbarare cykling på alla sätt! Det handlar om din kropp, din knopp, cykeln och miljön!

Det handlar om hur du använder din kropp på ett sätt som gör att den håller. Många cyklister lider av onda knän, nacke, axlar, rygg och händer.

Med vårt sätt att cykla minskar det. Vi har fått många återkopplingar om hur olika typer av cykelrelaterad värk har försvunnit eller drastiskt minskat tack vare både vårt sätt att cykla på och träna kroppen på genom våra specialutformade styrketräningsprogram!

Det handlar om hur du cyklar så att både cykeln och du håller längre. Vårt sätt att cykla på utgår bland annat från vår kropps naturliga sätt att röra sig på och från att vi kan skapa balans från fötterna. När balansen kommer från fötterna kan kroppen vara både följsam och rörlig på cykeln. Det i sin tur minskar slitaget på både kropp och cykel och skaderisken minskar betydligt!

Det handlar om vad du tänker, hur du tänker och när! Att jobba med sina mentala skills är precis lika viktigt som att träna kroppen.

Tankarna är extremt tight knutna till våra handlingar, våra beteenden. Till det vi faktiskt gör. Det gäller allt från blicken, hur och vad vi ser och fokuserar blicken på, till fötterna, hur vi står på pedalerna och när och var vi trampar. Ett hållbart cyklande handlar i allra högsta grad om ett hållbart tänkande!

Det handlar om att ta hand om sin cykel, på flera sätt. Om du ska hålla som cyklist så behöver du ha rätt cykel, som är rätt anpassad efter dig och din åkstil och den terräng du vill cykla i.

Om du tar hand om din cykel och ger den lite TLC efter ett tufft pass och en rejäl spavistelse (service ;)) en gång per år så kommer kommer den garanterat att nöjt jobba för dig längre än vad du någonsin trott. Bra för dig, bra för miljön! 


Säkerhet

Säkerhet är A och O! Genom vårt sätt att cykla ökar vi säkerheten på stigarna. Allt vi gör går ut på att göra cyklister till chaufförer istället för passagerare och det om något gör att cyklingen blir betydligt säkrare. För alla!

Att cykla med för hög hastighet i förhållande till ens färdigheter, skills och den terräng en befinner sig i, är definitivt ett riskbeteende och förenat med större olycksrisk.

Enligt NCO, Nationellt centrum för lärande från olyckor, är "en bidragande orsak till olyckor felbedömningar, särskilt när det gäller hastighet.". (Källa: Säker fritid, En forskningsöversikt av NCO, 2008:8, sid. 71).

Problemet är inte bara farten i förhållande till förmåga och terräng utan även förmågan att fartkontrollera och bromsa.

Genom erfarenhet vet vi att väldigt stor andel cyklister inte vet skillnaden mellan att fartkontrollera och bromsa. Och vi vet att en av orsakerna till att det sker "fara över styret"-olyckor är just oförmågan att fartkontrollera på ett säkert sätt.

Att kunna hantera bromsarna är otroligt viktigt. Att veta skillnaden mellan, och också behärska, fartkontroll och broms är bland de viktigaste grundkunskaperna och färdigheterna du behöver ha som cyklist.

Det här är bara en liten, liten del av allt vi gör för att göra cyklister till chaufförer istället för passagerare och öka den egna upplevda säkerheten och kontrollen och säkerheten ute på stigarna.

Back 2 Basic Riding går ut på att göra cyklister till säkra chaufförer istället för passagerare som mest bara överlever turen...


Nyfikenhet

Att vara nyfiken tar oss alla någonstans. Det gör att vi ställer frågor, klurar på problem och hittar nya lösningar. Nyfikenheten är, enligt oss, en förutsättning för innovation. När Johan, en av grundarna till Trailfitmtb, tävlade i enduro 2019 och knep totalsegern i Masterklassen så gjorde han det med hjälp av mental träning.

Det han frågade sig efter segern var hur tusan en gubbe som han, som inte var varken vältränad eller tekniskt duktig, kunde gå och vinna hela kalaset när det fanns så många andra duktiga åkare med.

Det visade på ett hål i cyklingen. Den mentala träningen fanns inte och det ville vi fylla. Vi såg att behovet fanns och det finns det verkligen fortfarande idag.

När Johan kommit under fund med hur viktig den mentala biten är för cyklingen så började han laborera med de andra bitarna.

De nyfikna frågorna kring hur vi cyklar, tränar och anpassar cykeln bara växte och växte. Svaren var många och komplexa, men knappast nya. Sedan mountainbiking föddes har det sagts och sägs fortfarande samma saker. Bara det att mtb föddes ur landsvägscyklingen. Och däri ligger problemet. Som vi cyklar på landsvägen kan vi inte cykla i terrängen.

Vi ville verkligen ta reda på vad som var grunderna i terrängcykling! Genom mängder av studerande, och praktiskt testande, av trampteknik, träning för cyklister, funktionell träning och biomenkanik har vi kommit fram till vad som gör att vi kan cykla med mer fart och flyt med mer kontroll och säkerhet på stigarna.

Det absolut enklaste svaret och kortaste svaret är: dynamisk cykling, cykling som är rörlig, följsam och kraftfull när det behövs, skapas från fötterna.

Vårt innovativa koncept Back 2 Basic Riding är svaret på alla nyfikna frågor vi ställt oss. Vi är nyfikna och vi kommer alltid fortsätta ställa frågor och vi kommer alltid att utvecklas.