Back To Basic Riding

Välkommen till den roligare sidan av cykling!

Under 2018 föddes tanken på något mer, Back To Basic Riding som ett koncept där kärnan var att cyklingen var en helhet som bestod av tre delar, nämligen: ride skills, mind skills och bike skills. 

Back To Basic Riding handlar om att cyklingen är en helhet och att cyklingen kan göras mer hållbar så att både vi och cykeln kan hålla längre och ha roligare tillsammans på vägen (läs stigen ;))!  

Konceptet var för stort för oss då och vi la det på is. Under de senaste tre åren har Johan på heltid studerat cykling i stort och smått, kropp och knopp. Helheten fick ytterligare ett ben, nämligen: body. Alla våra samlade erfarenheter, kunskap och kompetens ligger till grund för det här konceptet. Ända från när Johan började cykla mtb sent 80-tal till dagens kurser och utbildningar. 

Cykling är ett samspel mellan färdighet, tankesätt, cykel och rörelse i terrängen. För att du ska kunna ta dig snabbt, säkert och effektivt genom terrängen så räcker det inte hela vägen med enkla tekniktips. Det handlar om mycket mer än att bara veva runt pedalerna för att komma framåt.  

Johan blev en mästare på att inte ramla!
Idag är han en mästare på att lära ut hur du skapa balans, rörelse och fart i terrängen.

Back To Basic Riding personlig mtb-träning som skapar mer med mindre.

Back To Basic Riding Corner stones

Mind
Kommunikation, närvaro och fokus.
Kommunikation kan handla om vad och hur du säger till dig själv. Inre mentala bilder, förväntningar, prestationstankar, förminskande och förstorande tankar. Hur du kan upptäcka vad som hindrar dig, håller dig tillbaka, men också vad du har som hjälper dig, vilka styrkor du har och hur du kan låta de växa.

Närvaro handlar om att kunna vara just närvarande i stunden. Att släppa det som varit och släppa det som kanske kommer.

Fokus handlar om att rikta din uppmärksamhet mot det du vill. TiIlsammans är närvaro och fokus en oslagbar kombination för att göra det du vill just nu.

Body
Rörelseförståelse, kroppsuppfattning, kroppsförståelse. Hur du skapar rörelse på ett funktionellt sätt. Funktionell styrketräning som syftar till starkare och hållbarare muskler som utför rätt arbete vid rätt tidpunkt på "rätt" sätt.

Bike
Hur du anpassar din cykel för att passa dig kroppsligen, för att passa din åkstil och den terräng du cyklar i.

Skills
Hur du cyklar enklare, säkrare och effektivare med hjälp av grunderna: blick, broms och balans the Trailfit way! Att svänga, hoppa, droppa och ta sig över och igenom olika hinder är ett resultat av dina skills ihop med resten av de ingående delarna av Back To Basic-konceptet.

Back To Basic Riding hjälper dig att skapa mer cykling enklare, på ett hållbarare sätt med helheten i fokus!